Perusteet selviksi

Koko Kurikan kattanut kouluverkkoselvitys valmistui viime keväänä. Se esiteltiin huhtikuun aikana jokaisessa Kurikan kuntakeskuksessa. Virkamiehet eivät tilaisuuksissa vielä kovin paljon asiaan uskaltaneet kantaa ottaa, mutta viesti kuntalaisille näissä tilaisuuksissa oli silti selkeä. Kouluverkkoa halutaan tiivistää.

Tikun nokassa ovat olleet etenkin Kurikassa sijaitsevat Säntin ja Tuiskulan koulut sekä Jalasjärven Keskikylän koulu. Sivistyslautakunta esitti niiden lakkauttamista vedoten muun muassa koulurakennusten huonoon kuntoon. Kaupunginhallitus pelasti jo Säntin koulun, tosin äänestyksen jälkeen. Koko Kurikan pienin koulu saa siis näillä näkymin jatkaa toimintaansa.

Keskikylän koulun oppilaiden vanhemmat, nuorisoseura ja kyläyhdistys ovat myös ryhtyneet puolustamaan alueensa koulua. Kylällä ei olla yhtä mieltä väitteistä, joiden mukaan koulun tiloissa oleskelu aiheuttaisi vakavan turvallisuus- ja terveysriskin. Kyläläiset ovat kaupungin luvalla tutkineet koulun ulkoseinien vaurioita syyskuun alussa. Näistä kartoituksista ei löytynyt viitteitä terveellisyysriskeistä. Korjatuksikin hirsiseinät tulisivat kartoituksen tehneen yrittäjän mukaan 30 000 eurolla.

Kuntalaisilla on täysi oikeus puolustaa kyläkoulujensa olemassa oloa ja kyseenalaistaa virkamiesten esittämät näkemykset. Se palaute virkamiesten ja luottamushenkilöiden on osattava ottaa vastaan.

Yhtä lailla heidän on osattava selkeästi perustella lähipalveluiden käyttäjille, miksi toisen koulun ovet on suljettava ja toisen ovet pidetään auki.

Tätä avointa keskustelua ei viimeisimpien päätösten jälkeen ole vielä käyty. Toivottavasti se kuullaan viimeistään lokakuussa valtuuston kokouksessa.