Oma etu nyt sivuun

Kouluverkkotyöryhmän selvitys on osittain saanut juuri sellaisen vastaanoton kuin mitä työryhmä ei sen toivonut saavan. Kokonaisuuden tarkastelemisen sijaan enemmän huomiota on saanut yksittäisten koulujen tilanne.

Huolestunut oman lähikoulun tilanteesta saa olla ja kysymyksiä saa esittää. Samalla on pidettävä mielessä, että kyse on kokonaisuudesta, jossa yksi osanen vaikuttaa muihin. Kun joku saa, niin joku menettää.

Nykyisessä Kurikassa on tällä hetkellä 19 koulua. Niistä 14 on peruskoulun alakoulua, joista yksi sijaitsee Jurvassa, kuusi Jalasjärvellä ja seitsemän Kurikassa. Opetus jokaisessa koulussa on varmasti laadukasta, mutta epätasa-arvoisessa tilanteessa kunnan sisällä eletään jo tällä hetkellä. Toisaalla kouluun kuljetaan pitkän matkan päästä, toisaalla ei niin kaukaa.

Tätä eriarvoisuutta kunnan sisällä ei enää tarvitse lisätä sillä, että esimerkiksi lukiokoulutusta keskitettäisiin enemmän Kurikkaan.

Huolestuttavassa tilanteessa olevien koulujen listalle on tässä vaiheessa nostettu Keskikylän, Säntin ja Tuiskulan kyläkoulut. Selvityksen perusteella ne vaativat muun muassa runsaasti remontointia.

Yhteensä näiden kolmen koulun korjaamiseksi olisi varattava noin 2,7 miljoonaa euroa eikä sillä pystyttäisi vielä edes varautumaan korjauksen aikana mahdollisesti eteen tuleviin yllätyksiin.

Kuntalaisia on pyrittävä kohtelemaan tasapuolisesti. Se on päättäjien siinä vaiheessa muistettava, kun koulujen tilanteista ryhdytään muovaamaan esityksiä ja lopulta myös päätöksiä. Silloin ei etusijalla kenelläkään pidä olla oman poliittisen uran edistäminen, vaan lasten ja nuorten etu, kuten Jurvan tilaisuudessa yksi kuntalainen päättäjiä jo evästi.

>>>>>>> Stashed changes