Oivallisia ohjeita

Kannattaa mennä ajoissa nukkumaan, välillä pitää käydä happihyppelyllä, toisia kannattaa kuunnella ja omaa vuoroa voi odottaa rauhassa. Oivallisia neuvoja kenelle tahansa, mutta nämä annettiin erityisesti tänään koulutaipaleensa aloittaneille ensimmäisen luokan oppilaille.

Jurvassa kouluun on tänään aivan ensimmäistä kertaa suunnannut 34 oppilasta. Alkaneen lukukauden aikana he jo omaksuvat runsaasti taitoja ja tietoja, joista on hyötyä koko loppuelämän ajaksi. He solmivat ystävyyssuhteita, jotka pysyvät heidän mukanaan pitkälle tulevaisuuteen, jopa läpi elämän ja keräävät kokemuksia, joista on mukava ammentaa aineksia myöhemmissä elämänvaiheissa.

Koulussa opitaan lukemaan ja laskemaan, etsimään tietoa ja arvioimaan sitä. Uusia taitoja koululaiset saavuttavat vuosi vuodelta enemmän ja laajentavat osaamistaan. Ensin opetellaan esimerkiksi vain muutama sana vierasta kieltä. Kun yhdeksäs luokka on ohi, on vieraan kielen sanoja kertynyt peruskoulunsa päättävän muistiin useimmiten runsain mitoin. Niitä tarvitsee enää vain käyttää.

Olennaisen tiedon välittäminen oppilaille lienee yksi opettajan helpoimmista tehtävistä, jos koululainen vain haluaa tietoa itseensä imeä. Koulu ei kuitenkaan ole paikka, jossain tankataan tietoja tulevaisuutta varten. Se on myös paikka, jossa opitaan, kuinka toisia ihmisiä kohdellaan, kuunnellaan ja kannustetaan.

Se on paikka, jossa rohkaistutaan käyttämään opittuja tietoja ja taitoja, puhumaan vierasta kieltä, kun tarve sille tulee.

Kouluaikojen opit on hyvä pitää mielessä, vaikka vuosia niistä ajoista olisi kulunut jo paljon. Myös aikuisille sopii hyvin neuvo, että toista kannattaa kuunnella.