Oikeaan suuntaan

Aikaisemmin peruskoulunsa päättänyt pystyi laskemaan, että hän voi opiskella halutessaan useamman ammatin. Nyt tulevan veronmaksajan pitää olla entistä varhaisemmin varma valitsemastaan alasta, sillä opiskeluun ei voi käyttää määrättömästi vuosia.

Mistä sen unelma-ammatin tai edes mieluisan työn sitten löytää? Nuorella ihmisellä on mahdollisuuksia niin paljon, että niistä voi olla vaikea löytää itselleen oikeaa.

Nuoren ympärillä olevilla aikuisilla, kuten opettajilla, vanhemmilla ja tuttavilla on suuri vaikutus siihen, mitä nuori oppii ylipäätään työn tekemisestä tai tietystä ammatista. Muiden työn arvostelu, omansa sättiminen tai turhaksi arvottaminen voi piirtää lapsen alitajuntaan vahvan mielikuvan.

Erityisesti työelämään tutustuvat oppilaat saattavat päättää tet-jaksonsa aikana suuria asioita elämässään. Huomiotta jättäminen tai nuiva kohtelu voi leimata koko ammattikunnan nuoren mielessä ikäväksi.

Onnistunut harjoitteluviikko voi innostaa opiskelemaan kyseiselle alalle, kun taas huonoissa merkeissä päättynyt jakso voi työntää oppilasta aivan toiseen suuntaan.

Vastuu työelämään tutustuttamisessa on kuitenkin pääasiassa vanhemmilla. Jos kotona työn teosta puhutaan pakollisena pahana, voivat lapset kasvaa ajattelemaan, että työstä ei tarvitse nauttia. Harvalla jokainen työpäivä on pelkkää iloa. Jos oma työ tuntuu tukalalta, kannattaa pohtia, onko sitä mahdollista vaihtaa. Kun vanhemmat löytävät työstään edes pieniä annoksia nautinnollisuutta, haluavat myös lapset etsiä itselleen mieluisan ammatin.

Työtä tehdessä kuluu niin iso osa elämää, että sen tulisi olla vähintään miellyttävää.

>>>>>>> Stashed changes