Nuorilla on ääni

Yläkouluikäiset nuoret tahtovat vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon nykyistä enemmän, selviää Sanomalehtien Liiton tilaamasta Nuoret ja vaikuttaminen -tutkimuksesta. Tutkimuksessa selvitettiin, mihin 13–15-vuotiaat nuoret tahtovat vaikuttaa ja mitkä ovat heille tärkeimpiä vaikuttamisen tapoja.

Lähes 90 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että päättäjät kuuntelisivat nuorten mielipiteitä. He kuitenkin kokevat, että nuorten näkemyksiä kuullaan tällä hetkellä päätöksenteossa varsin heikosti.

Ääniuurnille nuorista ovat päässeet kahdesti silloinen 16-vuotiaiden ikäluokka. Omaa ehdokastaan heidän on ollut mahdollista tukea seurakuntavaaleissa. Äänestäminen ei kuitenkaan seurakuntavaaleissa nuoria ole kiinnostanut. Kurikassakin vain 50 alle 18-vuotiasta kävi antamassa äänensä ja piti sitä hyvänä vaikuttamisen keinona.

Tutkimuksen mukaan yläkouluikäisille sosiaalinen media on tärkein vaikuttamiskanava. Yli 70 prosenttia nuorista pitää somea itselleen luontevimpana kanavana vaikuttaa.

Lisäksi nuoret tahtovat vaikuttaa kertomalla tärkeistä asioista kavereille ja vanhemmille sekä ostospäätöksillä ja muilla arjen pienillä valinnoilla.

Joka tapauksessa noin puolet nuorista pitää tärkeänä sitä, että voi vaikuttaa oman paikkakunnan ja koko Suomen asioihin. Nuoret myös kokevat, että saavat näkemyksensä parhaiten kuuluviin juuri paikallistasolla – neljäsosa nuorista on sitä mieltä, että tulevat hyvin kuulluiksi oman paikkakunnan asioissa.

Hienoa olisi, jos nyt eduskuntavaalien alla paikallisten ehdokkaiden huomio pysähtyisi hetkeksi myös nuoriin. Vielä he eivät voi äänestää, mutta neljän vuoden päästä tilanne on jo toinen.