Mikä sisältö suunnitelmalle?

Kaupungin asioista päättävä ylin toimielin, kaupunginvaltuusto, tuntuu keksineen eräänlaisen ikiliikkujan.

Vuosi sitten valtuusto päätti yksimielisesti, että kaupungille laaditaan sijoitussuunnitelma. Maanantaina valtuusto keskusteli asiasta tunnin ja päätökseen kirjattiin jälleen sama lause: Kurikan kaupungille laaditaan sijoitussuunnitelma.

No, toki valtuusto sai aikaan myös selkeän päätöksen siitä, että nykyisiä Nesteen ja Fortumin osakkeita ei myydä. Käytännössä kaikki muu jäi kuitenkin vielä auki.

Päättäjät tuntuivat kokouksessa tiedostavan, että osakeomistusten hallittu hajauttaminen olisi järkevää. He toivat kuitenkin varsin avoimesti esiin sen, että heillä ei ole käsitystä siitä, miten se tulisi tehdä.

Kun valtuustosalissa ryhdyttiin tekemään asiasta uusia esityksiä ja aiheessa kuultiin asiantuntijana ammattikieltä käyttänyttä Petri Lammassaarta, salissa oli helppo aistia, että kaikki valtuutetut eivät enää tienneet, mistä ollaan päättämässä.

Päädyttiin varovaiseen ratkaisuun: jos tuottoja tulee vuodessa enemmän kuin budjetissa on arvioitu, kaupunginhallitus voi harkintansa mukaan ostaa uusia osakkeita.

Tälle toiminnalle täytyisi kuitenkin laatia seuraavaksi pelisäännöt: tehdä sijoitussuunnitelma. Maanantaina valtuusto ei antanut tätä varten minkäänlaista evästystä.

Kaupungin päättäjien on kyettävä tekemään päätöksiä myös hankalasti ymmärrettävistä asioista. Olisi kiusallista muistella vuosien kuluttua, että kaupunki jätti osakesalkkunsa koskemattomaksi vain siksi, että päättäjät eivät ymmärtäneet asiasta tarpeeksi. Avuksi voi ottaa asiantuntijoita.

Toinen asia on se, ostaako kaupunki suunnitelmasta huolimatta koskaan lisää osakkeita. Se jäi kulloistenkin päättäjien harkittavaksi.

Jarmo Panula