Mietinnän paikkoja

Jalasjärven Kiuaskalliolle suunnitteilla olevasta uimahallista on muodostunut kurikkalaisessa päätöksenteossa asia, josta puhutaan paljon. Osin keskustelu on mennyt tunteikkaaksi, osin syyttelyksi. Vanhat kuntarajat nousevat myös yhä esille. Jalasjärvellä koetaan, että he eivät ole yhteiselon aikana saaneet sitä osaa investoinneista, mikä heille olisi kuulunut.

Omaa aluettaan ja sen elinvoimaisuutta on jokaisen valtuutetun puolustettava. Sen takia kuntalaiset ovat heidät edustajikseen päätöksentekoelimiin valinneet. Tässä asiassa ei ole mitään epäselvää.

Huomionarvoista kuitenkin on, että valituksi tuleminen tuo samalla myös suuremman vastuun. Oman ydinalueen lisäksi on huolehdittava myös siitä, että koko kunta voi nyt ja myös jatkossa hyvin. Siksi jokaista suurta investointia ja kunnalle tulevaisuudessa uusia vuosikuluja tuottavia hankkeita on mietittävä tarkoin.

Ja sellainen hanke uimahalli juuri on. Kaikella tavalla kiva ja kannatettava, mutta pidemmän päälle mahdollisesti kallis ja kivulias. Mietittävää siis riittää.

Yhden päätöksen uimahallin kohtalosta tekee valtuusto tulevassa talousarviokäsittelyssään. Investointitarpeita on tämän vuoden aikana kertynyt runsaasti, joten tärkeysjärjestyslistoja on kirjattu varmasti monien kokouspöytien äärellä. Se on varmaa, että ainakin tekninen lautakunta on yhden sellaisen pyöritellyt.

Katkeruuteen ja syyttelyyn ei päätöksenteon jälkeen kenelläkään ole varaa, oli lopputulos sitten mikä tahansa. Yhtenäisen Kurikan edun mukaista on se, että demokraattisen päätöksen jälkeen suunnataan katseet tulevaan ja nautitaan vaikkapa reilusti kaikesta siitä tarjonnasta, mitä Kurikan alueella on jo annettavanaan.