Lehden tehtävä ei ole peitellä

Juhannuksen alla Ilmajoki-lehti pääsi otsikoihin. Kävi ilmi, että lehden päätoimittajaa yritettiin estää julkaisemasta tavanomaista uutista. Jutussa kerrottiin valtuutettu Timo Tuurin (kesk.) osallistuneen maaliskuussa valtuuston kokoukseen, vaikka hänen olisi pitänyt olla Espanjan-matkansa vuoksi karanteenissa.

Päätoimittaja Terhi Pirilä-Porvali koki, että sekä Tuuri, kunnanjohtaja Seppo Pirttikoski että lehden omistajayhtiön hallitus pyrkivät estämään jutun julkaisun. Päätoimittaja irtisanoutui, koska oman yhtiön tuki tilanteessa puuttui.

Julkisuusmyräkkä aiheesta on terve muistutus lehden tekemisen periaatteista. Lehden toimituksella on kaikki valta päättää lehden sisällöstä. Edes lehden omistaja ei päätoimittajan palkkaamisen jälkeen voi sekaantua hänen työhönsä. Lehti ei voi taipua painostusyrityksiin.

Haastateltaville pelisäännöt eivät aina ole selviä. Arkinen esimerkki on tilanne, jossa yrityksen tai yhdistyksen edustaja vaatii poistamaan netistä heistä tehtyä juttua, koska se ei olekaan mainosmainen esittely kohteestaan. Jutussa käsitelläänkin jotain asiaa kriittisesti tai siinä ei esitellä yksityiskohtaisesti yrityksen tuotteita.

Negatiivinen uutinen ei kuitenkaan ole merkki toimittajan pahantahtoisuudesta. Toimittaja kirjoittaa juttuun mukaan mielestään oleellisia, kiinnostavia tai tärkeitä asioita aiheesta. Esimerkiksi yritysten irtisanomiset tai yhdistysten rahankäytön epäselvyydet ovat uutisoitavia asioita. Lehden tehtävä ei ole peitellä ikäviä asioita. Toki samaan tapaan uutisia on syytä tehdä myös onnistumisista ja uusista ideoista.

Valta ja vastuu tekemisistään on siis toimituksella itsellään. Ilmajoki-lehden tapaus muistuttaa, että tälle pelisäännölle on syynsä: lehden riippumattomuuden turvaaminen.

Jarmo Panula