Kiusaamista ei pidä sallia

Nettikiusaaminen on luultua yleisempää. Vakuutuspalveluyhtiö Mysafetyn kyselytutkimuksen mukaan peräti viidennes suomalaisista on kokenut nettikiusaamista ja kolmannes ilmoittaa sen pahentuneen viime vuosina.

Suomalaiset ilmoittivat kokevansa kiusaamista erityisesti Facebookissa ja lapset ja nuoret myös Whatsapissa, Snapchatissa ja Instagramissa.

Nettikiusaamisen kasvua ovat kiihdyttäneet sosiaalisen median aiempaa suurempi käyttö ja mahdollisuus kommentoida asioita anonyymisti.

On raukkamaista ja tuomittavaa, että netissä voi joutua kiusatuksi esimerkiksi ulkonäön tai mielipiteen vuoksi. Nettikiusaamisen syynä voi olla myös harrastus tai jopa ansiotyö.

Netissä naiset saavat ulkonäöstään miehiä huomattavasti enemmän halventavia kommentteja. Miehiä kiusataan naisia enemmän esimerkiksi urheiluun liittyvissä asioissa.

Runsaalle tuhannelle yli 10-vuotiaalle tehty kyselytutkimus osoittaa, ettei nettikiusaaminen ole sidottu tiettyyn ikään. Se koskee kaikkia ikäryhmiä, mutta erityisesti siitä kärsivät lapset, teinit ja nuoret aikuiset.

Huolestuttavaa on se, että 10–17-vuotiaista suomalaisista peräti 31 prosenttia on kokenut nettikiusaamista. Heistä kahdeksan prosenttia on pitänyt kiusaamista niin vakavana, että on joutunut turvautumaan apuun ja muihin toimenpiteisiin sen lopettamiseksi ja estämiseksi.

Nettikiusaaminen jättää myös usein ikävät jäljet. Se lisää esimerkiksi yksinäisyyttä, häpeää ja jopa masennusoireita. Siksi siihen pitää heti puuttua.

Jarno Ranta