Jatkoa perinteelle

Sivistyslautakunta otti viimeisimmässä kokouksessaan sen kannan, että Kurikan jokaisessa kuntakeskuksessa olevat lukiot saavat jatkaa toimintaansa. Lautakunnan päätökseen sisältyy kuitenkin selkeä mutta. Asiaa tarkastellaan jälleen uudestaan, jos opiskelijamäärissä tai valtion kunnalle myöntämässä rahoituksessa tapahtuu olennaisia muutoksia.

Lukio-opetuksen järjestämisen miettiminen oli yksi iso osa keväällä toteutettua Kurikan kouluverkkoselvitystä. Kaiken kaikkiaan selvityksen tavoitteena oli saada luotua kuntaan kestävä, pitkäaikainen ja kehittyvä kouluverkko, sillä samojen asioiden äärelle ei haluta vuosi toisensa jälkeen palata. Koulujen toimintarauhaa on tältä osin myös haluttu turvata, kun yksiköissä tiedetään tarkasti, mitä jatkossa on tapahtumassa.

Peruskoulujen kohdalla suhteellisen rauhallinen tilanne on mahdollinen. Selvää tosin on, että lakkautusehdotuksen saaneiden koulujen alueella pyritään vielä vaikuttamaan lopputuloksiin.

Nyt tehty päätösesitys on kuitenkin selvä. Kolme alakoulua lopettaa toimintansa kesällä 2020, jos asia etenee niin kuin lautakunta on esittänyt.

Lukioverkon kohdalla tilanne on jonkin verran epämääräisempi. Ainakin vielä. Lautakunta ei nimittäin mainitse tarkkoja lukemia, jolloin lukioiden kohtalo otetaan uuteen käsittelyyn. Määritteeksi on otettu olennaiset muutokset niin rahoituksessa kuin opiskelijamäärissä.

Jurvan lukion taival on ollut vaakalaudalla jo pitkään. Tilanteeseen on jo todennäköisesti totuttu, mutta rauhaa se ei työskentelylle tuo. Riemuylioppilaiden perinne saatiin vasta tänä keväänä Jurvassa aloitettua. Myös sen soisi jatkuvan vielä kauan.