Hyvinvointialue syntymässä

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa tammikuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2023, minkä jälkeen se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen järjestämisestä. Uudistus on merkittävä, sillä sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan noin 9 000 ammattilaista siirtyy uuden hyvinvointialueen työntekijöiksi.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelutyö on parhaillaan käynnissä. Se tapahtuu yhteistyössä henkilöstön, poliittisten päätöksentekijöiden ja kuntalaisten kanssa. Tavoitteena on, että hyvinvointialueen asukkaat saavat palveluja yhdenvertaisesti.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin lupaa, että käyttöön otetaan parhaat toimintatavat alueen erityispiirteet huomioiden. Se myös korostaa, että palveluja uudistetaan toimintamalleja pilotoiden ja alueella jo olemassa olevia käytäntöjä laajentaen. Lähtökohtana on se, että uudistuksessa asiakas on keskiössä ja palveluja tuotetaan monikanavaisesti asiakkaalle sopivalla tavalla.

Valtiovarainministeriö on myöntänyt Etelä-Pohjanmaalle lähes 657 000 euroa valtionavustusta hyvinvointialueen valmisteluun tälle vuodelle. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kun aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23. tammikuuta, ja aluevaltuuston toimikausi alkaa maaliskuun ensimmäisenä päivänä.

Jarno Ranta