Ennakoidaan esitykset

Eipä tätä enää hienovaraiseksi vihjailuksi voi kutsua. Kaupungin johto antaa ymmärtää varsin selvästi, että ensi vuonna Kurikassa täytyy tehdä isoja säästöpäätöksiä.

Esimerkiksi kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusan alustus ensi vuoden talousarvioesityksessä sisältää lauseen ”väestörakenteen muutos tulee vaikuttamaan kaikkiin palvelurakenteisiin varhaiskasvatuksesta opetukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin”.

Väki Kurikassa siis vähenee ja pakkautuu kyliltä kolmeen keskustaajamaan, joten jotain on tehtävä.

Talousjohtajaa sijaistava Petri Lammassaari säestää: ”Tekninen ja sivistyslautakunta ovat todenneet, että laajemmat tasapainotustoimet edellyttävät palveluverkon kriittistä tarkastelua.”

Todennäköisesti siis toimintoja karsitaan ja palvelutasoa lasketaan.

Mitä tämä tarkoittaa Jurvassa? Meillä on esimerkiksi vain yksi yhtenäiskoulu ja lääkäristä on ollut pulaa tähänkin asti.

Jurvalaisten päättäjien on syytä ryhtyä ennakoimaan jo nyt konsulttiyhtiön ensi vuoden esityksiä. Puolustettavaa löytyy. Jos palvelutaso halutaan pitää suunnilleen nykyisellään, oma kanta täytyy kyetä perustelemaan järkisyin. Toki: erityiskohtelua ei pidä vaatia.

Uskottava perustelu oman lähipalvelun puolesta sisältää tiedot taloudesta, vastaukset todennäköisiin kysymyksiin.

Myös liittolaisia tarvitaan. Valtuutetuista alle neljäsosa on jurvalaisia, joten jos toivottu tulos halutaan, oman kannan taakse täytyy saada väkeä myös Jurvan ulkopuolelta.

Jarmo Panula