Uusi vuosi, uudet kujeet

Kuluvaa vuotta on jäljellä noin viikko ja sen jälkeen Kurikasta tulee lähes 22000 asukkaan kaupunki. Yksi suurimmista haasteistamme on jatkuva negatiivinen väestökehitys, joka kaventaa kaupungin veropohjaa ja asettaa näin isoja haasteita peruspalvelujen tuottamiselle.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa kestävää kehitystä. Tämä tehtävä ei muutu, vaikka sote-uudistus vie mukanaan noin puolet kuntien budjeteista. Edelleen kunnille jää paljon vastuita ja tehtäviä.

Uudessa tilanteessa kuntien kehittämistehtävä, sekä elinvoiman että yhdyskunnan kehittäminen, tulee nousemaan päätöksenteon keskiöön. Keskeisin osa kunnan elinvoimaisuutta ovat työpaikat, joita saadaan uusien yritysten mukana sekä palvelemalla kunnassa jo toimivia yrityksiä niiden kasvattaessa ja kehittäessä toimintaansa. Kasvava elinvoima antaa voimavaroja myös kunnan tuottamien palvelujen kehittämiseen.

Vaikka liitosvalmistelu on ollut suhteellisen myrskyisää, alkavat suurimmat laineet tasoittua ja yhtenäinen näkemys kaupungin kehittämiseksi löytyä.

Vain köyttä samaan suuntaan vetämällä voimme tulevaisuudessa menestyä.

Menestyksen takana on avoin päätöksentekokulttuuri, keskinäinen luottamus ja yhdessä sovituista asioista kiinnipitäminen. Kunnallinen päätöksenteko perustuu siihen, että virkamiehet puolueettomina valmistelevat asiat ja luottamushenkilöorganisaatiot tekevät päätökset, ja näiden päätösten mukaan sitten toimitaan.

Kurikalla on kaikki mahdollisuudet menestyä, jos vain asetamme selkeät päämäärät ja yhdessä uskomme niiden toteutumiseen. Kurikka on osa tulevaisuuden Seinäjoki-Tampere-Jyväskylä –kasvukolmiota ja meidän on oltava aktiivisia saadaksemme osan tämä kasvun hyödyistä itsellemme yrityksinä, työpaikkoina ja asukkaina.

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille lukijoille hyvää ja rauhallista joulua sekä menestystä vuodelle 2016.

Juha Luukko, apulaiskaupunginjohtaja