Puheenjohtajan terveiset

Vuosi 2014 oli kurikkalaisille ja jalasjärveläisille monivaiheinen ja toimintaa täynnä oleva vuosi. Valtioneuvosto oli määrännyt Jalasjärven kunnan kriisikunnaksi. Mielestäni kyseenalaisin perustein ns. JAKK-koulutustukien takaisinperinnän takia.

Valtiovalta ei suostunut perumaan päätöstään, vaikka valtuusto sitä haki hyvillä perusteluilla ja kertoi pystyvänsä järjestämään jatkossakin kuntalaisten palvelut hyvin hoidettuina ja muuten velattomana kuntana.

Mielestäni kurikkalaiset valtuutetut eivät himoinneet Jalasjärven liittämistä Kurikkaan, vaan olisivat nähneet mielellään Jalasjärven itsenäisenä kilpailukykyisenä yhteistyökumppanina Kurikan rinnalla kuten tähänkin asti. Asiat eivät aina mene niin kuin haluaisimme.

Asia eteni seuraavaksi kuntaliitosselvitysvaiheeseen, jossa kumppaneita oli kaksi, Seinäjoki ja Kurikka.

Lopputulos oli se, että jalasjärveläiset enemmistönä halusivat liittyä Kurikkaan ja kurikkalaiset hyväksyivät päätöksen mielihyvin. Tämä tuntui hyvältä päätökseltä JIK-yhteistyön kokemuksella.

Alusta alkaen Kurikka halusi kunnioittaa Jalasjärven kuntalaisten kantaa asiassa, kuulla kunnan luottamushallintoa, kuulla kurikkalaisten mielipiteitä. Prosessin aikana kävi selväksi Jalasjärven kuntalaisten halu liittyä Kurikkaan ja kurikkalaisten halu toteuttaa kuntaliitos. Myös molemmilla valtuustoilla oli halu toteuttaa liitos. Nyt olemme siinä tilanteessa, että kuntaliitos toteutuu vuoden 2016 alusta.

Kuntaliitos on erinomainen mahdollisuus rakentaa Kurikasta toimiva kaupunki: väestöpohja on yli 20 000, meillä on koko alueella yritteliäisyyttä, valtatie tuo liikennevirtoja kaupunkiimme, alkutuotanto on voimakasta molemmissa kunnissa, Jalasjärvellä on erikoistuttu esim. maidon jalostukseen menestyksellä (Juustoportti).

Maatalous on yksi uuden kuntamme mahdollisuus säilyttää elintarviketuotanto ainakin nykyisellä tasolla. Tälläkin hetkellä olemme tuotannossa monella alalla valtakunnassa kärkisijoilla. Metsiemme puuntuotanto ja -korjuu tuovat keskimääräistä suuremmat tulot verotuloin kuntamme kassaan.

Suuressa kunnassa meillä on oikeus ja mahdollisuus säilyttää oma identiteettimme, omat tapamme ja työskentelymekanismimme. Erilaisuus on rikkaus, jota kannattaa hyödyntää. Jalasjärvellä on jopa kadehdittavan korkeatasoinen urheilu- ja kulttuuritoiminta. Uskon ja jopa toivonkin niin, että urheiluseurat myös kuntaliitosten jälkeen jatkavat itsenäisinä omilla nimillään kuten juuri vuosia täyttänyt Jalasjärven Jalas. Tämäkin osoittaa sen, että eihän se Jalasjärvi mihinkään katoa.

Hallinnossa olevien on huolehdittava yhteistyöstä koko kaupungissa, tulevaisuuden haasteet ovat niin valtavat, että se vaatii yhteistyöhalukkuutta ja yhteen hiileen puhaltamista. Kaupunkia on syytä kehittää tasapuolisesti toinen toisiaan kunnioittaen. Valtatien hyödyntäminen on yksi avaintekijä, yritteliäisyys toinen vahva tekijä. Oman haasteen kaupungille tuo etäisyydet, toisaalta se voi olla myös mahdollisuus, mahdollisuus erilaiseen toimintaan ja toimintatapoihin, voimme ottaa oppia toinen toisiltamme positiivisessa hengessä.

Kuntaliitos sävyttää toimintaamme seuraavana vuotena. Perusasioista on huolehdittava ja samalla rakennettava uutta Kurikkaa, haasteet odottavat, yhteistyöhalu kaikilla osapuolilla on avainasemassa. Tarvitsemme myös kuntalaisten tuen hallinnolle. Aidosti osallistumalla ja hyvässä hengessä toimien voimme rakentaa hyvin toimivan Kurikan, joka on vahva tekijä koko maakunnassa. Tähän työhön tarvitsemme kaikkien positiivisen asenteen ja tinkimättömän halun.

Vaikeuksia tulee varmasti, mutta niistähän me selviämme.

MOTTO: kun on pärjätty naapureina – eiköhän pärjätä yhdessäkin.

LASSE MUKKALA

kaupunginvaltuuston puheenjohtaja