Mitä on politiikka?

Politiikka mielletään yhteisten asioiden hoitamiseksi. Politiikkana pidetään virallista poliittista toimintaa, kuten äänestyspäätöksiä ja päätöksentekoa päätöksentekoelimissä.

Valtio-opillisesti politiikka on mahdollisuutta tehdä toisin. Se tarkoittaa sitä, että käytännössä kaikki valintatilanteet elämässämme ovat politiikkaa. Aina on enemmän kuin yksi vaihtoehto, jos ihmiselämän pituuden rajallisuus otetaan pois laskuista.

Politiikkaa ei pääse pakoon, koska politiikka ei ole paikka, jossa ollaan tai ei olla, vaan yhteiskunta ja politiikka ovat synonyymejä toisilleen.

Kaikki ovat politiikassa ja poliitikkoja. Joku enemmän, joku vähemmän.

Politiikan keskiössä on valta. Se on sitä, että toimija X saa toimijan Y tekemään jotakin sellaista, mitä Y ei tekisi ilman, että X vaikuttaa Y:hyn. Valta voi olla muodollista tai välillistä. Se on energiaa, jolla on mahdollisuus saada aikaan hyviä ja huonoja asioita.

Pahimmillaan politiikka voi olla sotaa ilman aseita ja sota taas politiikan äärimuoto eli jatke.

Elämme aikoja, jossa politiikan luonne on yllättänyt monet. Maahamme vyöryy kymmeniä tuhansia turvapaikanhakijoita läpi Euroopan, työttömyys on kasvussa, palveluita ja etuuksia leikataan.

Moni ilmiöistä on seurausta suomalaisten aiemmista poliittisista valinnoista.

Yksi valinta on ollut se, että vallanpitäjien on annettu luovuttaa päätösvaltaamme pois kansainvälisin sopimuksin, EU:lle, kuntayhtymille, yhtiöille, liikelaitoksille ja suuremmille kunnille kuntaliitoksin.

Vaihtoehdottomuuden politiikka on toteuttamassa itse itseään, kun toisin tekemisen hinta on noussut. Demokratia on uhattuna.

Vesa-Matti Saarakkala

kansanedustaja (ps.)