Kolumni: Unelmien kouluni

Jurvan Sanomien 25.3.2021 kirjoitukset yhtenäiskoulun ja lukion unelmien koulupäivästä saivat minut miettimään, millaisessa koulussa haluan työskennellä ja millaista koulua rakentaa.

Kattava ja monipuolinen oppiainevalikoima rakentaa elämässä tarvittavaa tietotaitopohjaa. Useimmiten painotetaan lukuaineita, mutta todellisuudessa kaikille aineille on oma tärkeä osa kehityksessä. Lukuaineet sekä taito- ja taideaineet muodostavat yhdessä luovan kokonaisuuden, jolla kasvatetaan innovatiivisia nuoria.

Oppimisen turvaamiseksi on säilytettävä inhimilliset luokkakoot, jotta opettajien aika riittää oppimisen tukemiseen. Opettajan lisäksi tarvitaan apukäsiä, jotka ovat elintärkeä osa yksilöllisessä oppimisessa. Kouluavustajien määrä pitäisi olla tasavertaisessa asemassa jokaisella kunnan koululla. Määrään ei tulisi laskea henkilökohtaisia avustajia, koska heidät on kohdistettu tiettyyn oppilaaseen.

Opettajana olen huomannut pätevien sijaisten pulan. Kurikan alueella olisi töitä useammalle resurssiopettajalle. Tällä pystyttäisiin takaamaan oppilaalle laadukkaampi opetus. Kun sijaistarve ei ole ylitsevuotava, resurssiopettajat mahdollistavat samanaikaisopetusta kouluissa.

Unelmien koulussa on turvallinen oppimisympäristö. Aiemmin mainitsemani pienemmät opetusryhmät edistävät oppilaan tuntemista. Tämä edesauttaa oppilaan haasteiden tunnistamista ja kriisien ennakoimista. Samalla kiusaamistapausten torjuminen helpottuu, kun kaikki ovat tuttuja.

Turvallinen koulu tarvitsee osaavia, monipuolisia monen alan ammattilaisia, jotta apua saa silloin, kun sitä tarvitaan. Moniammatillinen yhteistyö vaikuttaa syrjäytymisen ehkäisyyn. On tärkeää, että koululta löytyy päivittäin ammattilainen, jolle voi puhua.

Tällä hetkellä Kurikka ja Jurva jakavat yhteisen kuraattorin ja psykiatrisen sairaanhoitajan, vaikka töitä löytyisi yhdeltäkin koululta. Ei ole oikein, että nuoret joutuvat odottamaan avuntarvetta. Eikä ole oikein, että työntekijä joutuu arvottamaan, kenen ongelma on akuutein.

Koulussani on tärkeää, että jokaiselle oppilaalle löytyisi aikuinen, joka näkee hänet yksilönä ja joka voi esittää kysymyksen: ”Mitä kuuluu?” Tämä hetki voi olla lapselle tai nuorelle se hetki, joka pelastaa koko viikon. Lapsi tai nuori huomaa, että hänet huomataan ja hän on tärkeä.

Unelmieni koulussa pitää olla tarpeeksi osaavia, koulutettuja aikuisia, joiden työpanoksella autetaan rakentamaan huomisen tulevaisuutta. Tästä onkin jo tänä päivänä osoitettava suurta kiitosta koko koulujemme henkilökunnalle.

Aikaiset kuljetukset pidentävät oppilaiden päivää. Kaupungin sisäistä liikennettä tulisi kehittää niin, että opiskelijat, jotka opiskelisivat kanta-Kurikan kouluilla, eivät joutuisi odottamaan tuntitolkulla. Tällä hetkellä moni jurvalainen nuori joutuu odottamaan kotiinpäin menevää kyyditystä jopa tunteja.

Kyytejä voitaisiin kehittää kutsukyytien avulla, mikä palvelisi samalla alueen väestöä. Kuitenkin parasta olisi lähikoulujen turvaaminen. Nyt ei ole oikea aika leikata tulevaisuuden tekijöiltä, vaan tukea heidän kasvamista huomista varten.

Outi Vesavuori (vihr.)

opettaja, kuntavaaliehdokas