Kolumni: Hyvinvointia, terveyttä ja hyvää elämää kurikkalaisille

Istun nykyisessä Kurikan vammaisneuvostossa, Kuu- loliiton hallituksessa ja Pohjanmaan liiton järjestöjen yhteisessä suunnittelutyöryhmässä.

Niissä on kuntavaalien tavoitteena saada esteetön, oikeudenmukainen ja terveellisempi Suomi, ja siten myös Kurikka.

Kurikkalaisten kohdalle osuu paljon erilaisia vakavia kansansairauksia. Niihin kansalaisjärjestöjen yhteisesti suunniteltu vaaliesite on koonnut tavoitteita ja mahdollisia toimenpide-ehdotuksia tuleville päättäjille.

Kurikassa on ihanteellisia asuintaajamia ja lähiluontoa ympärillä, eri puolilla Kurikkaa. On liikkumismahdollisuuksia ulkona ja sisällä, ja erilaisiin harrastuksiin mahdollisuuksia, kun niistä vain tiedotetaan riittävästi.

Kurikka on jo panostanut hyvin, esimerkiksi ikäihmisten liikkumisiin palvelusetelillä yli 65-vuotiaille ja liikkumiskortilla. Näiden jos minkä avulla parannetaan myös vanhempien ihmisten mahdollisuuksia omasta kunnosta huolehtimiseen.

Ikäpysäkit antavat laadukkaan elämän ohjeita, matalan kynnyksen ohjausta terveydenhoitoon, mittauksia muistiin, verenpaineeseen ja verikokeisiin, ohjeita hoitoon pääsemisessä.

Kurikka on maamme johtavia kuntia maatalouden saralla. Siten on vain valintakysymys, halutaanko käyttää turvallista ja terveellistä lähiruokaa ja oman pitäjän palveluita.

Kurikan terveyspalvelut ovat paremmat kuin monessa muussa kunnassa tai kaupungissa. Itse olen ainakin aina saanut kaiken tarvittavan terveydenhoidon tarvittaessa Jalasjärven terveysasemalta tai Etelä-Pohjanmaan keskussairaalasta, hammashoitolasta ja niin edelleen. Nyt on kuulemma myös Jurvan suuntaan tulossa helpotusta.

Toivon, että terveyspalvelut ovat lähipalveluita jatkossakin, mikä on tärkeä asia ja valintakysymys, miten kurikkalaisia halutaan hoitaa.

Kurikan panostukset erilaisiin liikuntapaikkoihin eri puolille Kurikkaa nyt ja tulevaisuudessa ovat tärkeää ennaltaehkäisevää terveydenhoidon palvelua eri-ikäisille kuntalaisille. Kaupunki tukee erilaista järjestötoimintaa ja erilaisia tapahtumia avustusten muodossa.

Kaupunki tukee myös yrittäjyyttä avustamalla yksityisteiden verkostoa, valokuituyhteyksiä ja muuta infraa.

Kurikan nykyinen valtuusto, jonka toimintaan olen saanut osallistua varavaltuutettuna, on usein keskustellut Kurikan mahtavan osakesalkun käyttämisestä, myymisestä ja uusien osakkeiden ostomahdollisuuksista.

Mielestäni ne osakkeet on tarpeen säilyttää jatkossakin. Osinkorahojen avulla on saatu kurikkalaisille paljon hyviä palveluita, kuten kohtuuhintaista päivähoitoa kotien läheltä, esikouluopetusta, työterveyshuoltoa ja turvallista koulukuljetusta kaikille kaupungin lapsille.

Tulevaisuudessa rahan, ja osinkotulojen jakamisen tärkeys vielä korostuu, kun mennään keskitettyihin sote-kuvioihin.

Kurikassa pitääkin nyt arvioida ja hinnoitella kaikkien omien terveydenhoidon palveluiden, lähiruuan ja lähipalveluiden kustannukset ja arvottaa, mikä osuus niistä liittyy terveyspäätöksiin ja ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon.

Toivomus on, että jokaisessa kaupungin tekemässä päätöksessä huomioidaan paremmin terveyteen liittyvä kokonaisuus.

Käytetään edelleenkin osinkotuottoja parempien palveluiden järjestämiseen kaikille kurikkalaisille. Toivotaan positiivisia asioita ihmisten tulevaisuuteen, ei vain leikkauksia ja supistuksia!

Eija Mäntymäki (kesk.)