Investoinneista ja muustakin

Kurikan kaupunki, sen hallinto ja talous elävät historiallista aikaa. On isojen ratkaisujen aika ja paikka. Pahimmassa tapauksessa vuodet 2015 ja 2016 jäävät historiaan Kurikan tuhon ja omaisuuden myynnin vuosina.

Näyttää valitettavasti siltä, että hallintokoneistot eivät ole tehtäviensä tasalla. Hyödytöntä kinastelua investointivuosien oikeellisuudesta Kurikan ja Jalasjärven välillä käydään. Samalla ajaudutaan kohti kriisikunnan statusta. Ei nähdä kokonaiskuvaa, vaan kamppaillaan periaatteista periaatteen vuoksi.

Investoinneista oikaisuvaatimusten tekijät ovat ainoa valopilkku tässä suossa. Heidätkin yritetään leimata ”pikkuasioista rettelöitsijöiksi”, vaikka he toimivat yhteisön, koko tulevan Kurikan eduksi, myös Jalasjärven osalta.

Tästä emme selviä yksin. Kaupunginhallituksen on heti rekrytoitava maan paras talousasiantuntija selvittämään päättäjille, missä mennään ja kertomaan tosiasiat, jotka eivät näy avautuvan johdolle. Siihen saakka kaikki investoinnit ja vähemmän pakolliset menot on jäädytettävä, niin kuin Vaasa on tehnyt ja budjetti on avattava. Samalla hirvittävistä investoinneista on päästävä yksimielisyyteen yhdistymiskuntien kesken.

Lähden siitä, että esittelijällä eli kaupunginjohtajalla on täysi vastuu tulevasta konkurssista. Jos hallitukset hyväksyvät tämän menon, myös ne ottavat vastuun tehdyistä päätöksistä. Perustelen mielipiteeni yksinkertaisin luvuin: Valtuustoaloitteessani olen tuonut julki, että Kurikan velkataakka 31.12.2014 oli 83,4 milj. euroa. V. 2015 otettavat lainat sekä Jalasjärven kunnanhallituksen tänä vuonna tilaamat 12 milj. päiväkoti ja hoivakoti sekä 8,5 milj. JAKK-velka kasvattavat vastuut arviolta 118,8 milj. euron suuruiseksi. Kun on tiedossa, että Kurikka tekee 8 milj. euron tappion viime vuodelta, voi todeta, että hätä on enemmän kuin käsissä.

Velkamäärä ja rajusti kasvavat vastuut sekä iso poikkeama ilmoitetusta liitostilanteen vastuista aiheuttavat sen, että Kurikka ja Jalasjärvi joutuvat suorittamaan erityisiä toimia talouden tasapainottamiseksi. Akuutein keino on välittömästi myydä Neste-Oilin osakkeet. Ei ole muuta mahdollisuutta. Talousarviot on myös avattava, koska velkamäärän lisäys muuttaa kaikki kestävyyslaskelmat.

Samalla pyydän todeta, että kuntarakennelain 9§ ja 31§ ovat edelleen voimassa ja kysynkin, ovatko yhdistyvän kunnan viranomaiset ylittäneet toimivaltansa jos tekevät tai aikovat tehdä uutta kuntaa sitovia sopimuksia vaikka talous on kehittymässä järkyttäväksi?

MM OLLILA

kaupunginvaltuutettu